เส้นทางแห่งศรัทธา ณ ดินแดนพุทธภูมิ

11:10 23 มกราคม 2562 641
หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวของผู้มีศรัทธาในศาสนาพุทธ เดินทางไปยังประเทศอินเดียซึ่งเป็นพุทธภูมิ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติโดยเฉพาะเส้นทางจาริก 4 สังเวชนียสถาน

 

 

หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวของผู้มีศรัทธาในศาสนาพุทธ เดินทางไปยังประเทศอินเดียซึ่งเป็นพุทธภูมิ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติโดยเฉพาะเส้นทางจาริก 4 สังเวชนียสถาน แต่ครั้งนี้ทีมข่าวของ TNN24 ได้เก็บเอาเรื่องราวน่าประทับใจ จากการอุปสมบทหมู่ซึ่งจัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม