ปมที่ดินวัดบัวขวัญชะตากรรมสุนัขนับ 100 ตัว

09:58 23 มกราคม 2562 579
ข้อร้องเรียนเรื่องคอกสุนัข ด้านหลังวัดบัวขวัญ ติดกับกำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสุนัขกว่า 100 ตัว สร้างประเด็นปัญหาให้กับชุมชนใกล้เคียง

 

ข้อร้องเรียนเรื่องคอกสุนัข ด้านหลังวัดบัวขวัญ ติดกับกำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสุนัขกว่า 100 ตัว สร้างประเด็นปัญหาให้กับชุมชนใกล้เคียง ซึ่งมีคำสั่งศาลจังหวัดนนทบุรี พิพากษาให้เจ้าของที่ดิน คือ พระบุญช่วย ทัดชัง อายุ 89 ปี นำสุนัขทั้งหมดออกจากคอกและให้รื้อถอนใน 30 วัน แต่พระบุญช่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดำเนินการได้