เปิดหน้า 26 มหาเศรษฐีรวยเท่าคนจนครึ่งโลก

17:30 22 มกราคม 2562 1,918
เปิดหน้า 26 มหาเศรษฐีรวยเท่าคนจนครึ่งโลก รวมมูลค่า ทรัพย์สิน 1,366,700 ล้านดอลลาร์

26 มหาเศรษฐีรวมมูลค่าทรัพย์สิน 1,366,700 ล้านดอลลาร์ รวยเท่าคนจนครึ่งโลกที่มีทรัพย์สิน 3,800 ล้านคน