พื้นที่สีเขียวฟอกปอดคนเมือง

13:37 19 มกราคม 2562 352
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบกับประชาชน อีกหนึ่งทางออกของแก้ปัญหาในระยะยาว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ

 

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบกับประชาชน อีกหนึ่งทางออกของแก้ปัญหาในระยะยาว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ เพื่อเป็นพื้นที่ฟอกอากาศให้คนเมือง