ใส่ใจต้นทางอาหารทะเล ฟื้นชีวิตท้องทะเลไทย

12:05 19 มกราคม 2562 516
SOS (Save Our Seas ) ตอน ใส่ใจต้นทางอาหารทะเล ฟื้นชีวิตท้องทะเลไทย

 

 SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน   ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง

 

วันนี้ SOS (Save Our Seas) นำเสนอเรื่องราวของการร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลง่ายๆ ด้วยการใส่ใจต้นทางของอาหารทะเลที่จับมาอย่างถูกวิธี  เป็นมิตรต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อมด้วยการหยุดจับ และ หยุดบริโภคสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ติดตามกับ SOS ในตอน  EP.13 ใส่ใจต้นทางอาหารทะเล ฟื้นชีวิตท้องทะเลไทย