4 โรคร้ายที่มากับพิษ 'ฝุ่นละออง'

14:14 18 มกราคม 2562 2,491
โรคร้ายกระทบสุขภาพที่แฝงมากับพิษฝุ่นละออง

มลพิษฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็กที่มีค่า PM2.5 สูดเข้าไปในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ, หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงขั้นหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน, ฝุ่นที่เข้าไปในปอดอุดกั้นเรื้อรังจนเกิดโรงถุงลมโป่งพอง ร้ายแรงสุดมะเร็งปอด, สมองเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมอง ส่วนเด็ก สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย เริ่มต้นง่ายๆด้วยการสังเกตร่างกายตัวเราหากผิดปกติควรรีบพบแพทย์