สารพัดโปรเจกต์ สารพัดโครงการ เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพ

11:56 18 มกราคม 2562 540
สารพัดโปรเจกต์ สารพัดโครงการ เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพ | คนหลังข่าว (18/01/62)

 

 

สารพัดโปรเจกต์ สารพัดโครงการ เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพ | คนหลังข่าว (18/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.