ปิดฉาก ครม.สัญจร ลำปาง

09:38 16 มกราคม 2562 679
ต้นปี 2562 นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ประชุม ครม.สัญจร ที่ภาคเหนือ เลือกจังหวัดลำปางเป็นที่แรกของปี รับข้อเสนอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งการเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้

 

ต้นปี 2562 นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ประชุม ครม.สัญจร ที่ภาคเหนือ เลือกจังหวัดลำปางเป็นที่แรกของปี รับข้อเสนอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งการเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ และยังมีควันหลง ของขวัญปีใหม่ ปรับออฟชั้นสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสดใช้ได้ ส่วนบรรยากาศการต้อนรับนายกฯที่จ.ลำปางก็เป็นไปอย่างอบอุ่น นายกฯนั่งรถม้า ไหว้พระธาตุลำปางหวง