ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.-ปริมณฑล

11:34 15 มกราคม 2562 679
ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.-ปริมณฑล | คนหลังข่าว (15/01/62)

 

ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.-ปริมณฑล | คนหลังข่าว (15/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.