เลือกตั้ง 2562 : ถอดรหัส "ปมร้อน..150 วัน"

14:18 12 มกราคม 2562 556
จนถึงขณะนี้ พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไป ก็ยังไม่ประกาศออกมา และยังมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญอีกว่า "ให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน"

 

 

จนถึงขณะนี้ พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไป ก็ยังไม่ประกาศออกมา และยังมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญอีกว่า "ให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน"