มติมหาเถรสมาคม จัดทำหลักเกณฑ์ การปล่อยสัตว์ในวัด | ปนัดดา Story

15:58 11 มกราคม 2562 589
มติมหาเถรสมาคม จัดทำหลักเกณฑ์ การปล่อยสัตว์ในวัด | ปนัดดา Story (09/01/62)

 

มติมหาเถรสมาคม จัดทำหลักเกณฑ์ การปล่อยสัตว์ในวัด | ปนัดดา Story (09/01/62)