ศูนย์พักพิงทัพทัน บ้านถาวร ‘สุนัขจรจัด’ | ปนัดดา Story

14:30 11 มกราคม 2562 452
ศูนย์พักพิงทัพทัน บ้านถาวร ‘สุนัขจรจัด’ | ปนัดดา Story (02/01/62)

 

ทุกวันนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่มองข้ามไปไม่ได้ ปัญหาสุนัขจรจัด ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เร่งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอยู่นะคะ โดยการทำบ้านถาวรให้กับเจ้า 4 ขาพวกนี้