แบงก์ลดดอก-ยืดใช้หนี้ช่วยผู้ประสบภัยปาบึก

12:27 8 มกราคม 2562 847
ธนาคารพาณิชย์พร้อมใจออกมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย‘ปาบึก’ ด้วยการลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาชำระหนี้

วันนี้ (8ม.ค.62) จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มภาคใต้ และได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ ขณะนี้หลายหน่วยงานต่างระดมกำลังให้ความช่วยเหลือ โดยในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์  ได้ออกมาตรการพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า  โดยกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล ได้รับความช่วยเหลือ อาทิ พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน, ลดดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ ช่วงพักชำระหนี้สูงสุด 50-100%, ขยายเวลาการผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  เช่นเดียวกับ ส่วนลูกค้าเอสเอ็มอี ได้พักชำระเงินต้นสูงสุดนาน 6 เดือน, พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน, ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน 30 วัน

 

ส่วนธนาคารกสิกรไทย ได้ออกมาตรการการช่วยเหลือ ประกอบด้วย การพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน และสนับสนุนวงเงิน เพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการ ฟื้นฟูกิจการ โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี ขณะที่ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด คือ พักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนวงเงินกู้ใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50%  นานสูงสุด 6 เดือน

 

ด้านภาคประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ออกมาตรการเยียวยา อาทิ  มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 8 ภาค 9 และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคธุรกิจประกันภัย เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี มาตรการขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 มี.ค. 2562 เพื่อให้ขยายไปอีก 60 วัน ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ฯ ภายใน 6 เดือน ให้บริษัทงดการตรวจสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น กรณีรถยนต์และทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมให้ยึดถือแนวทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เคยปฏิบัติเมื่อปี 2554

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน