เอสเอ็มอีแบงก์ช่วยลูกค้าให้กู้ฉุกเฉิน-พักหนี้6เดือน

13:44 5 มกราคม 2562 611
เอสเอ็มอีแบงก์ออก 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ให้กู้ฉุกเฉิน-พักหนี้6เดือน

วันนี้ (5ธ.ค.62) ตามที่หลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านการประกอบอาชีพ ล่าสุดนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ได้ออก 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน จะพักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 

นอกจากนั้นยังมีมาตรการให้สินเชื่อวงเงินฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการให้ลูกค้าธนาคารที่ได้รับความเสียหาย มีเงินทุนไปฟื้นฟูและหมุนเวียนในกิจการ  ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี  ปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0.415% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา

 

สำหรับวงเงินกู้ต่อรายกรณีลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 แสนบาท  กรณีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท  และวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาทจะให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท  แต่รวมวงเงินเดิมแล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกันได้

 

ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าแล้วเช่นเดียวกันทั้งการพักหนี้และปล่อยกู้วงเงินฉุกเฉิน

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน