เปิดแบบจำลองพายุปาบึก

21:30 4 มกราคม 2562 511
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

สัมภาษณ์  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถึงแบบจำลอง พายุปาบึก ที่เข้าภาคใต้ครั้งนี้