เลือกตั้ง 2562 : เลือกตั้ง"เลื่อน-ไม่เลื่อน"รอปฏิทินที่3

12:27 4 มกราคม 2562 565
มาเติมเต็มเรื่องของการเลือกตั้ง ที่นาทีนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน แต่มีกรอบให้ กกต.นำไปพิจารณาสำหรับการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว

 

มาเติมเต็มเรื่องของการเลือกตั้งที่นาทีนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน แต่มีกรอบให้ กกต.นำไปพิจารณาสำหรับการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว