วันนี้ในอดีต ก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

07:35 3 มกราคม 2562 904
วันนี้ในอดีต 3 มกราคม 2480 ก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

 

วันนี้ 3 มกราคม เมื่อปี พ.ศ. 2480 เป็นวันแรกของการก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งมี ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนหอวัง บริเวณถนนพญาไทและขยายไปถึงสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์)

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2481 และเปิดเรียนเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 พ.ค. 2481 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมฯถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นการเรียนร่วมกันของนักเรียนชาย-หญิงยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้ครูและอาจารย์ต้องเสียสละเป็นอย่างมากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

 

โรงเรียนเตรียมอุดมฯเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากหลังจากเปิดสถานศึกษา จนกระทั่งในปี 2484 ซึ่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ต้องอพยพโรงเรียนมาเปิดสอนที่ชานเมือง รวมทั้งฝากนักเรียนเรียนตามที่ต่าง และหลังจากนั้นได้มีการเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 ตามคำร้องเรียนของประชาชน

 

ทั้งนี้ วันที่ 1 ก.ค. 2490 โรงเรียนเตรียมอุดมฯได้โอนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงตัดคำว่า “แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออก ขณะที่สัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้เป็นสัญลักษณ์ “พระเกี้ยว” ซึ่งถือเป็นของสูง มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจึงใช้สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายรวมจิตใจของคณาจารย์และนักเรียนทุกคนจนถึงทุกวันนี้

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน