จับตา ครม. คมนาคมจ่อเสนอเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟความเร็วสูง

10:30 2 มกราคม 2562 657
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมการประชุม ครม.นัดแรกของปี 2562 จับตากระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

 

วันนี้ (2 ม.ค. 62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม. นัดแรกของปี 2562 โดยในวันนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 50 ปี ในการก่อสร้าง เดินรถ บริหาร และซ่อมบำรุงโครงการ พร้อมพัฒนาเชิงพาณิชย์สถานีมักกะสัน 150 ไร่ และสถานีศรีราชา 25 ไร่

 

ขณะที่วาระอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ, กระทรวงยุติธรรมขอให้พิจารณาโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ, กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ขอเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์,

 

ด้านกระทรวงศึกษาธิการ เสนอร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมค่าควบคุมงานก่อสร้าง,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป,

 

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงนคร องค์การมหาชน,กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ,กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง,

 

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอเรื่องเพื่อทราบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562, กระทรวงพลังงาน เสนอเรื่องเพื่อทราบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2562

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน