คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรารุ่น 6 เตรียมออกแสวงบุญ

20:24 29 ธันวาคม 2561 625
คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรารุ่น 6 เดินทางถึงอินเดีย เพื่อประกอบศาสนากิจและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มออกธุดงค์1ม.ค.นี้

 

วันนี้( 29 ธ.ค.61) พระภิกษุสงฆ์ในโครงการ เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ 6 เดินทางถึงเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยได้เดินทางสักการะ ธัมเมกขสถูป 1 ในสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา เมื่อ 2500 ปีก่อน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ โดย พระประวัติ ปวัตโต หัวหน้าผู้นำเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ นำคณะสงฆ์แห่ผ้ารอบธัมเมกขสถูป จำนวน 9 รอบ พร้อมสวดเจริญพระมนต์

 

จากนั้นเดินทางต่อมายังเมืองพุทธคยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ในการนี้คณะสงฆ์ ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถภายในวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหารเป็นครั้งแรกจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย ภายในวัดไทยพุทธคยา ก่อนที่จะเริ่มเดินธุดงค์ในวันที่ 1 มกราคม และในช่วงค่ำวันที่ 31 ธันวาคม พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จะนำคณะสงฆ์ทั้งหมดเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ที่บริเวณพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

 

 

สำหรับโครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ” ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ระยะทางกว่า 2,500 กิโลเมตร รวม 90 วัน

 

โดยโครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ” ประเทศอินเดีย - เนปาล รุ่นที่ 6 จัดโดยวัดไทยพุทธคยา และพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล 
เริ่มต้นเส้นทางจากพุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - ไวสาลี - เกสเรีย - เลาเลีย –กบิลพัสดุ์- ลุมพินี - กุสินารา - สาวัตถี - สังกัสสะ - โกสัมพี -พาราณสี และสิ้นสุดที่พุทธคยา

 

คณะสงฆ์ 120 รูป ที่ร่วมโครงการได้รับคัดเลือกมากจากทั่วประเทศ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบเดินธุดงค์ในประเทศไทยเป็นเวลา 15 วัน เพื่อทดสอบความพร้อมของร่างกายและฝึกปฏิบัติตามข้อกำหนดในการออกธุดงค์

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน