30 ธ.ค. 2498 วางศิลาฤกษ์ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

08:30 30 ธันวาคม 2561 593
30 ธ.ค. 2498 วางศิลาฤกษ์ "อนุสาวรีย์สุนทรภู่" กวีเอกของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าของบทประพันธ์ "พระอภัยมณี"

วันนี้ 30 ธันวาคม พ.ศ.2498 จอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น วางศิลาฤกษ์ "อนุสาวรีย์สุนทรภู่" หรือ สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ "พระสุนทรโวหาร (ภู่)"

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ก่อสร้างมานานหลาย 10ปี จนในช่วงปี 2511 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในสมันนั้น ได้เปิดรับบริจาคเงินทั่วประเทศได้เป็นจำนวน 962,776.10 บาทเพื่อก่อสร้างจนสำเร็จ และนำไปติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยและมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

สถานที่สร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ เดิมเป็นวัดร้าง หรือวัดป่ากร่ำ ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน โดยในพื้นที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีรูปปั้นของสุนทรภู่ตั้งอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นบ่อน้ำ มีประติมากรรมรูปปั้นหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ คือ พระอภัยมณี โดยมีตัวละครเด่นอยู่ 3 ตัว ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร และนางเงือก ซึ่งออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

ทั้งนี้ ผู้หล่อประติมากรรมรูปหล่อในอนุสาวรีย์ ได้แก่ อาจารย์สุกิจ ลายเดช เป็นผู้ปั้นสุนทรภู่,อาจารย์ไกรษร ศรีสุวรรณ เป็นผู้ปั้นพระอภัยมณี,อาจารย์สาโรช จารักษ์ เป็นผู้ปั้นนางเงือก และอาจารย์ธนะ เลาหกัยกุล เป็นผู้ปั้นผีเสื้อสมุทร