ชมทุ่งดอกคอสมอสกลางอ้อมกอดภูเขาหิน

13:57 28 ธันวาคม 2561 485
นักท่องเที่ยวชมความงามทุ่งดอกคอสมอส กลางอ้อมกอดภูเขาหินปูน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

นักท่องเที่ยวชมความงามทุ่งดอกคอสมอส กลางอ้อมกอดภูเขาหินปูน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก