คนไทยเฮ! ปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์

19:30 25 ธันวาคม 2561 630
สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยให้ ป.ป.ส.มีอำนาจกำหนดโซนนิ่งปลูกกัญชาและเสพใบกระท่อมโดยไม่มีความผิด

 

วันนี้ (25 ธ.ค. 61) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ในวาระ 2 และ 3 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 166 เสียง โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวคือการพิจารณาปลดล็อกกัญชาให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำไปใช้รักษาโรค ภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้ แต่ยังคงให้อยู่ในยาเสพติดประเภท 5

 

โดยจะผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองหรือจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยหน่วยงานรัฐที่จะได้รับอนุญาต อาทิ หน่วยงานที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน,ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม,การแพทย์แผนไทย,การแพทย์แผนไทยประยุกต์,หมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์,ผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน,จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกกัญชา หรือผลิตทดสอบ เสพ หรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้ท้องที่ใดเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ส่วนบทลงโทษนั้น หากครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมีปริมาณกัญชาไม่ถึง 10 กิโลกรับ มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุก1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท

 

ขณะที่มีความเห็นจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมหลังร่างกฎหมายผ่าน สนช. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเป็นห่วงว่า กฎหมายดังกล่าวจะกลายเป็นว่าไปรับรองสิทธิบัตรของต่างชาติ เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ได้ยกเลิกหรือเพิกถอนคำขอสิทธิบัตรแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังปีใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิตยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาทันที เพื่อให้ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรก่อนที่กฎหมายจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ระบุว่า จากการตรวจสอบยังพบว่าสิทธิบัตรทั้ง 3 คำขอยังไม่ได้ถูกยกเลิกตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยแถลงไว้ โดยยังคงขึ้นสถานะว่าประกาศคำขอโฆษณาสิทธิบัตร และระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นว่าเหลือคำขออีก 10 คำขอ

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน