ประเด็นผู้ขับรถแท็กซี่ไทยแบกภาระหนี้นอกระบบ

11:56 25 ธันวาคม 2561 568
ประเด็นผู้ขับรถแท็กซี่ไทยแบกภาระหนี้นอกระบบ | คนหลังข่าว (25/12/61)

 

ประเด็นผู้ขับรถแท็กซี่ไทยแบกภาระหนี้นอกระบบ | คนหลังข่าว (25/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.