เลือกตั้ง2562 : บัตรไฮบริด กา 1 ได้ 3

15:00 22 ธันวาคม 2561 622
ประเด็นเรื่องของรูปแบบบัตรเลือกตั้งแบบใหม่ ที่ล่าสุด กกต. ได้เคาะรูปแบบออกมาชัดเจนแล้ว ที่จะระบุทั้งหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต ชื่อพรรคการเมืองและโลโก้พรรคการเมือง ทั้ง 350 เขต โดยขนาดจะประมาณเท่า 1 กระดาษ A4

 

ประเด็นเรื่องของรูปแบบบัตรเลือกตั้งแบบใหม่ ที่ล่าสุด กกต. ได้เคาะรูปแบบออกมาชัดเจนแล้ว ที่จะระบุทั้งหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต ชื่อพรรคการเมืองและโลโก้พรรคการเมือง ทั้ง 350 เขต โดยขนาดจะประมาณเท่า 1 กระดาษ A4 แต่ต้องยอมรับว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง อาจจะยังไม่ทราบชัดเจนว่า การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 จะได้รับบัตรกี่ใบ ลงคะแนนกี่ครั้งรวมถึงความหมายของบัตรแบบใหม่เป็นอย่างไร