Fisher Folk รวมพลคนจับปลา

14:10 22 ธันวาคม 2561 710
SOS (Save Our Seas) ตอน Fisher Folk รวมพลคนจับปลา

 

SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน   ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง

 

วันนี้ SOS (Save Our Seas)นำเสนอเรื่องราวของชาวประมงพื้นบ้านหลายจังหวัดที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ร้านคนจับปลา  โดยได้จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ซื้อขาย และ เป็นโอกาสในการพูดคุยระหว่างชาวประมง และ ผู้บริโภค เพื่อร่วมสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล  ติดตามกับ SOS ในตอน  EP.10 ตอน Fisher Folk รวมพลคนจับปลา