สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี

20:14 21 ธันวาคม 2561 2,080
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีจอร์เจียคนใหม่

 

วันที่ (21 ธ.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางซาลอเม ซูราบิชวีลี (Mrs.Salome Zurabishvili) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียคนใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ดังข้อความพระราชสาส์นที่ส่งมาพร้อมกันนี้

 

ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทบิลีซีในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร