วันนี้ในอดีต เปิดประตูบรันเดนบวร์คอีกครั้ง

08:00 22 ธันวาคม 2561 696
วันนี้ในอดีต 22 ธันวาคม ค.ศ. 1989 ประตูบรันเดนบวร์คถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกปิดไปเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วง

 

วันนี้ในอดีต 22 ธันวาคม ค.ศ. 1989 เป็นวันที่ “ประตูบรันเดนบวร์ค” (Brandenburger Gate) ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากถูกปิดไปเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วง

 

ประตูบรันเดนบวร์ค (Brandenburger Gate)เป็นประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และเป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยประตูบรันเดนบวร์คตั้งอยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลิน บริเวณชุมทางระหว่างถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดนกับ ถนนอีบัทสทราสเซ่ และอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัสพาริเซอร์ ห่างประตูออกไปทางเหนือหนึ่งบล็อก และเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค

 

ทั้งนี้ “บรันเดินบวร์ค” เป็นอนุสรณ์ของทางเข้าสู่ถนนอุนเทอร์ เดน ลินเดน ซึ่งเป็นถนนหลวงที่มีชื่อเสียงมาจากต้นลินเดน เป็นถนนที่ตรงไปสู่พระราชวังเมือง Stadtschloss ของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรปรัสเซีย โดยพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซียทรงมีรับสั่งให้สร้าง “ประตูบรันเดินบวร์ค” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ โดยใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2331-2334 และได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา ประตูบรันเดินบวร์คได้รับการบูรณะจนเสร็จสิ้นในช่วงปีพุทธศักราช 2543-2545 โดยมูลนิธิอนุรักษ์อนุสาวรีย์เบอร์ลิน