สภาเกษตรกรฯพร้อมคัดกรองเกษตรกรร่วมปลูกกัญชา

11:54 20 ธันวาคม 2561 932
สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคัดเลือกเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ เข้าร่วมปลูกกัญชาส่งภาครัฐสกัดกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันนี้ (20ธ.ค.61) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบนเวทีเสวนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม เพื่อให้คนทั่วไปทราบถึงสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชน และเกษตรกรเข้าร่วม ว่า ในอดีตกัญชาของไทยถูกส่งออกในหลายประเทศ ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูล สงคราม แต่หลังถูกควบคุมด้วยกฎหมายยาเสพติด ทำให้การส่งออกกัญชาต้องหยุดชะงักลง จึงทำให้กังวลว่า สายพันธุ์กัญชาไทยอาจสูญหาย

 

ขณะเดียวกัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นด้วยที่เปิดให้ กัญชา สามารถศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมกรรมการวิสามัญ พิจารณาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พศ... ให้เกษตรกรไทยรายย่อย ร่วมปลูกกัญชากับหน่วยงานรัฐ โดยเสนอให้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้สกัดแต่เจ้าเดียว  และให้เกษตรกรปลูกส่ง  ซึ่งอาจต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์การปลูก ปริมาณต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุด เพื่อพิจารณาในข้อกำหนดการปลูกกัญชาในภาคเกษตรกร ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรให้จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อคัดกรองเกษตรกร

 

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงมีความกังวล ในเรื่องของการผูกขาด จากบริษัทยักษ์ใหญ่ ในอนาคต ทั้งไทยและต่างชาติ ที่อาจจะเข้ามาร่วมมือกับภาครัฐในการสกัด และปลูกกัญชา ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอย่างถี่ถ้วน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนในชาติ และเกษตรกรรายย่อย รวมถึงให้มีการทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนปลูกกัญชา หลังมีรายงานว่า มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน