สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เสด็จฯเข้ารับการตรวจพระวรกาย

18:57 19 ธันวาคม 2561 1,793
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ

 

วันนี้ (19 ธ.ค. 61) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

19 ธันวาคม พุทธศักราช 2561