‘สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์’ รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ UN

07:36 20 ธันวาคม 2561 869
วันนี้ในอดีต 20 ธ.ค.2537 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พระภิกษุรูปแรกของโลก ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก

 

รู้หรือไม่วันนี้ในอดีต 20 ธ.ค.2537 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางค์กูร เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นคนไทยคนแรก และพระภิกษุรูปแรกของโลก ที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO “Prize for Peace Education”) นับเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศไทย และแก่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้เสนอเป็นอย่างยิ่ง

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในการโน้มน้าวมโนธรรมของคนเข้าสู่สันติภาพ ดำเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคหรือระหว่าง ประเทศ

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มีผลงานจำนวนมากที่เน้นวิธีทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการสอน การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงพระธรรมเทศนา การเป็นที่ปรึกษากรรมการหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานนิพนธ์ ซึ่งเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางและได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งตลอดมา ด้วยแนวทางการสอนและปฏิบัติที่ใฝ่สันติและคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาอย่างมี เหตุผล

 

ตลอดชีวิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ท่านได้ใช้ความรู้พระไตรปิฎกแท้ ๆ เพื่อช่วยปกป้องสังฆมณฑลในประเทศไทยหลายกรณี ไม่ว่า กรณีสันติอโศกหรือกรณีวัดพระธรรมกาย ท่านได้ช่วยชี้แจงให้คนไทยได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่ถูกต้องเอาไว้หลายครั้ง ในขณะเดียวกัน ท่านยังมีบทบาทในการชี้แนะสังคมไทยในด้านการบริหารประเทศหลายครั้ง เช่น ในหนังสือ มองอเมริกาแก้ปัญหาไทย ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของระบบทุนนิยมเสรีในประเทศไทย และยังได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมตะวันตก หรืออเมริกา มีแง่มุมที่ไม่ควรเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศไทย ที่จะทำให้เน้นแต่พัฒนาวัตถุ ทำให้นักคิดไทยหลายคนตื่นตัวมาหาหลักพุทธธรรมเป็นแนวในการพัฒนา จนได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเกียรติคุณต่างๆอย่างมากมาย

 

 

Cr.รูป  วัดญาณเวศกวัน

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน