กรณีสรรพสามิตประกาศราคาบุหรี่เป็นเกณฑ์คิดค่าปรับ เริ่มต้นซองละ 80 บาท

11:51 19 ธันวาคม 2561 532
กรณีสรรพสามิตประกาศราคาบุหรี่เป็นเกณฑ์คิดค่าปรับ เริ่มต้นซองละ 80 บาท | คนหลังข่าว (19/12/61)

 

กรณีสรรพสามิตประกาศราคาบุหรี่เป็นเกณฑ์คิดค่าปรับ เริ่มต้นซองละ 80 บาท | คนหลังข่าว (19/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.