คลังเตรียมแจกอีกบัตรคนจน3ล้านใบ ดีเดย์21ธ.ค.นี้

14:11 18 ธันวาคม 2561 1,131
กรมบัญชีกลางเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม 3 ล้านรายทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 ธ.ค.นี้ ใช้บัตรพร้อมกดเงิน 500 บาทได้ 1 ม.ค. 2562

วันนี้ (18ธ.ค.61) กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 และจัดส่งไปทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วโดย จะมีบัตร 2 ประเภท คือบัตรที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดโมบายจะแจกให้ผู้มีสิทธิใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  และบัตรแบบ Smart Card จะแจกให้ในจังหวัดที่เหลือ 

 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่าผู้มีสิทธิสามารรับบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 2562  จากทีมไทยนิยมฯ ระดับตำบลและชุมชน โดยจะแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบ ตอ่ไปและเริ่มใช้บัตรได้หลังจากรับไปแล้ว  2 วันทำการ ส่วนผู้ไปรับบัตรในช่วงวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2562 ต้องไปรับที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้มีสิทธิจะต้องไปรับบัตรที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือศาลาว่าการกรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ในการรับบัตรผู้มีสิทธิต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง  หากมอบให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและผู้มอบอำนาจพร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรฯ ของผู้มอบอำนาจมาแสดงและผู้มารับบัตรทุกกรณีต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรด้วย

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางวงเงินค่าโดยสารรถขสมก.  รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส.   500 บาทต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อเดือนตามฐานรายได้ ส่วนเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปีคนละ 500 บาทจะโอนเงินเข้าบัตรให้วันที่ 1 ม.ค. 2562

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน