เลือกตั้ง2562 : หลังปลดล็อค การเมืองยังติดล็อค?

14:35 15 ธันวาคม 2561 559
11 ธ.ค. 2562 ทันทีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับ และนับถอยหลัง 150 สู่การเลือกตั้ง ทันที คสช. ได้ออกคำสั่งปลดล็อคพรรคการเมือง

 

11 ธ.ค. 2562 ทันทีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับ และนับถอยหลัง 150 สู่การเลือกตั้ง ทันที คสช. ได้ออกคำสั่งปลดล็อคพรรคการเมือง หลังจากนี้ พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้อย่างอิสระเสรีแล้วใช่หรือไม่?