หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

15:28 14 ธันวาคม 2561 604
หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | คนหลังข่าว (14/12/61)

 

หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | คนหลังข่าว (14/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.