รัฐอุดช่องโหว่บัตรคนจนรื้อเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่ปีหน้า

13:36 14 ธันวาคม 2561 548
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะครบรอบ 1 ปีทำให้กระทรวงการคลังเตรียมประเมินผลและปัญหาที่เกิดขึ้น

 

การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะครบรอบ 1 ปีทำให้กระทรวงการคลังเตรียมประเมินผลและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงช่องโหว่ที่ทำให้บัตรตกไปอยู่ในมือกลุ่มที่ไม่ได้จนจริงเพื่อกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่ในปีหน้า