จับตา ครม.นัดสุดท้ายปี61ทุ่มพัฒนาท่องเที่ยวอีสาน

08:55 13 ธันวาคม 2561 688
นายกรัฐมนตรี นำ ครม.ตรวจราชการติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ. บึงกาฬ และ จ.หนองคาย ครั้งสุดท้าย ในปี 2561 เน้นการพัฒนาด้านสินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และแหล่งน้ำ รวมถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ และ จังหวัดหนองคาย ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันพรุ่งนี้ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดบึงกาฬ นายกรัฐมนตรี จัดวิทยุผ่านสถานีวิทยุ 909 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งกระจายเสียงในพื้นที่บึงกาฬและหนองคาย ว่าการลงพื้นที่ มาติดตามงานรัฐบาล และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน

 

จากนั้นได้เข้าสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม พร้อมจุดบั้งไฟน้อย 9 บั้ง ถวาย ตามความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อว่า ใครที่มากราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่ จะมีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น แคล้วคลาด ปลอดภัย พร้อมอธิษฐานขอให้จังหวัดบึงกาฬเจริญรุ่งเรือง

 

ก่อนจะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการนี้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยในพื้นที่ห่างไกล 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

 

นายกรัฐมนตรี เดินพบปะประชาชนในวัด พร้อมชูมือ สัญลักษณ์ ไอเลิฟยู ตลอดทาง  พร้อมกล่าวเอาใจชาวบึงกาฬ บอก อากาศดี น่าอยู่ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขออย่าเชื่อคำบิดเบือนของคนอื่น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ

 

นายกรัฐมนตรี เดินดูบูธสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปของกลุ่ม แม่บ้านและ กลุ่มของชุมชนต่างๆในจังหวัดบึงกาฬ เปิดสายยาง เพื่อฉีดน้ำยางพาราดิบ ลงไปเพื่อ เป็นส่วนผสม ในการสร้างถนน

 

ในการตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับจังหวัดบึงกาฬ โดยเน้นทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงการเกษตร และการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณสุข การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬนั้น มีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี นำคณะ เดินทางไปยัง จ.หนองคาย เยี่ยมชมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปา รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ริมแม่น้ำโขง รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกิน

 

ส่วนการประชุม ครม. จะมีขึ้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะเป็น ครม.สัญจรนัดสุดท้าย ในปี 2561 จับตาการรับข้อเสนอจากภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น