คุ้งบางกระเจ้า

10:58 12 ธันวาคม 2561 975
คุ้งบางกระเจ้า | ปนัดดา Story (12/12/61)

 

การผนึกกำลังของภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 34 องค์กร และอีก 6 ชุมชนภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อเดินหน้าโครงการ OUR Khung Bang Kachao  เพื่อร่วมแสดงเจตนารมย์ในการรักษาคุ้งบางกะเจ้าให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุง ที่ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน