สุทัช ดิษฐี คนปากศิลป์

17:11 11 ธันวาคม 2561 820
สุทัช ดิษฐี คนปากศิลป์ | ปนัดดา Story (11/12/61)

 

พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอดีตสตั้นแมนที่ไม่เคยหมดความพยายาม จากสตั้นแมนร่างกายแข็งแรงปัจจุบันกลายเป็นคนพิการ แต่เขาไม่เคยยอมให้กับโชคชะตา