พูดคุยประเด็นการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยในวันรัฐธรรมนูญ

13:53 11 ธันวาคม 2561 884
พูดคุยประเด็นการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยในวันรัฐธรรมนูญ | คนหลังข่าว (10/12/61)

 

พูดคุยประเด็นการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยในวันรัฐธรรมนูญ | คนหลังข่าว (10/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.