กรณีบัตรเลือกตั้งใหม่ไม่มีชื่อ-โลโก้พรรค

11:27 11 ธันวาคม 2561 898
กรณีบัตรเลือกตั้งใหม่ไม่มีชื่อ-โลโก้พรรค | คนหลังข่าว (11/12/61)

 

กรณีบัตรเลือกตั้งใหม่ไม่มีชื่อ-โลโก้พรรค | คนหลังข่าว (11/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.