สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

20:20 9 ธันวาคม 2561 4,699
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันนี้ (9 ธ.ค.61) เวลา 16.08 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ราชประแตน สีงาช้างโจงกระเบนสีแดงเข้ม เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งคลาสสิก พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฉลองพระองค์ผ้าไทยสีโอลด์โรส และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉลองพระองค์ชุดไทยแขนหมูแฮมผ้าไหมแพรวา พระภูษาโจงกระเบนสีแดง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อเสด็จฯถึงพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวานพานพุ่ม และทรงจุดเทียนถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดเทียน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดเทียน ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอรับเสด็จ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอโชา นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

เมื่อเสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะประธานกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมกราบบังคมทูลทอดพระเนตรการแสดง, กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ พร้อมทั้ง กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จากนั้น เสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธีไปยังแทนพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

 

 

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการ "พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ" ทอดพระเนตรนิทรรศการตามโซนต่างๆ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ที่พระลานพระราชวังดุสิต

 

 

ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินมายังสนามเสือป่า เพื่อทอดพระเนตรร้านจิตอาสา 904 ตลอดจนร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์, ร้านค้ารับเชิญ, ลานกิจกรรม "มัจฉาพาโชค" ณ บริเวณสนามเสือป่า ประทับพักพระราชอิริยาบถ เพื่อทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดจักรยาน เพื่อทรงจักรยานพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังจุดเริ่มต้นขบวนซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก