ปชช.มองรัฐธรรมนูญสำคัญ ช่วยพัฒนาประเทศ

11:34 9 ธันวาคม 2561 835
เครดิตรูปภาพ:

Facebook : SuanDusitPoll

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่มองรัฐธรรมนูญสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

 

วันนี้ (9 ธ.ค. 61) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนื่องในวันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปี เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยตั้งแต่ พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญ

 

โดยผลสำรวจเผยว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด พบว่า อันดับ 1 ค่อนข้างให้ความสำคัญ 37.67% เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ,อันดับ 2 ให้ความสำคัญมาก 30.83% เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ,อันดับ 3 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ 25.34% เพราะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ และอันดับ 4 ไม่ให้ความสำคัญเลย 6.16% เพราะมีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกมากกว่า ฯลฯ

 

ขณะที่ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด พบว่า อันดับ 1 พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง 59.80% เพราะมีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ,อันดับ 2 ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย 30.64% เพราะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ,อันดับ 3 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี 9.56% เพราะชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

 

ส่วนประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน พบว่า อันดับ 1 เน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 43.20%,อันดับ 2 มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย 23.56%,อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 20.61%,อันดับ 4 มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง 17.18% และอันดับ 5 โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน 16.07%

 

ทั้งนี้ ประชาชนคิดอย่างไรกับการแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง พบว่า อันดับ 1 อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว 30.19%,อันดับ 2 กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย 28.82%,อันดับ 3 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 25.39%,อันดับ 4 นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา 22.47% และอันดับ 5 การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 12.35%

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน