เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ลุงสมศักดิ์สุดยอดช่างเป่าแก้ววีลแชร์

14:08 8 ธันวาคม 2561 1,209
เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can do วันนี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงสมศักดิ์ คุณลุงที่เป็นแบบอย่างการลุกขึ้นมาสู้จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ตนเองนั้นพิการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

 

เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can do วันนี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงสมศักดิ์ คุณลุงที่เป็นแบบอย่างการลุกขึ้นมาสู้จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ตนเองนั้นพิการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ แต่อะไรที่ทำให้คุณลุงเปลี่ยนอาชีพจากช่างยนต์มาเป็นช่างเป่าแก้วที่คนทั่วประเทศต้องรู้จัก. แนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจของคุณลุงมาจากอะไร