ประเด็นการหารือระหว่างแม่น้ำ 5 สายกับพรรคการเมือง (07/12/61)

13:47 7 ธันวาคม 2561 834
ประเด็นการหารือระหว่างแม่น้ำ 5 สายกับพรรคการเมือง | คนหลังข่าว (07/12/61)

 

ประเด็นการหารือระหว่างแม่น้ำ 5 สายกับพรรคการเมือง | คนหลังข่าว (07/12/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.