หวั่นคนแบงก์-สื่อตกงานพุ่งหลังเอไอเข้ามาแทนที่

18:53 4 ธันวาคม 2561 2,027
จับตาการปรับลดแรงงานในภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการนำเอไอมาใช้แทนที่แรงงานคนมากขึ้น

จับตาการปรับลดแรงงานในภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการนำเอไอมาใช้แทนที่แรงงานคนมากขึ้น