สนช.ผ่านร่างกม.ห้ามคนหนีคดีใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญา

13:39 4 ธันวาคม 2561 894
สนช.ผ่านพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตัดสิทธิคนหนีคดีห้ามฟ้องคดีอาญา

วันนี้ (4ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 5 มาตรา ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่มีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นประธาน โดยในมาตรา 5 การห้ามประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้อื่นโดยไม่สุจริตหรือเพื่อกลั่นแกล้งกันนั้น กรรมาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งเอาเปรียบจำเลย ศาลมีอำนาจยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องได้ และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีในเรื่องเดียวกันอีก ซึ่งจะครอบคลุมถึงกรณีผู้ปฏิเสธคำสั่ง คำพิพากษาศาลในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เช่น ศาลตัดสินลงโทษจำคุกหรือปรับแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม เช่น หลบหนี บุคคลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้อีก เพราะกฎหมายไม่ควรให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา แต่ การตัดสิทธิ์การฟ้องคดีอาญาไม่รวมถึงกรณีที่มีการไปดำเนินคดีผ่านช่องทางตำรวจและอัยการ

 

จากนั้นในที่ประชุมได้ลงมติในวาระ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 149 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน