8-10ธ.ค.นี้! ผู้ถือบัตรสวัสดิการเตรียมรับเงิน500บาท

16:07 2 ธันวาคม 2561 1,919
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินก้อนแรกสำหรับค่าใช้จ่ายปลายปีจำนวน 500 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 8-10 ธ.ค.นี้

 

วันนี้ (2 ธ.ค. 61) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินก้อนแรกซึ่งเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายปลายปีจำนวน 500 บาท โดยมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 500 บาทต่อคน กรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ภายในวันที่ 8 -10 ธ.ค.นี้ และจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2562 และ 1 ก.พ. 2562 

 

ขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิทุกวันที่ 21 ของเดือน โดยเริ่มจ่ายเดือนแรกในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 400 บาท/คน/เดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 12 ของเดือน และจะเริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 12 ธ.ค.นี้ และสำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนฯจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 5 ม.ค. 2562 จากนั้นจะโอนเงินช่วยเหลือให้ทุกวันที่ 12 ของเดือน         

 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิช่วยเหลือค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ตามมาตรการใหม่ ผู้มีสิทธิจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปาเข้ากระเป๋าเงินตามจำนวนที่ชำระจริงทุกวันที่ 18 ของเดือน โดยเริ่มจ่ายเดือนแรกวันที่ 18 ก.พ. 2562