เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ขั้นตอนฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติก

14:04 1 ธันวาคม 2561 1,103
เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can doวันนี้ จะนำเสนอวิธีการฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติก

 

 

เรื่องนี้มีอยู่ว่า ซีรีส์ We can doวันนี้ จะนำเสนอวิธีการฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติก สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีคนในครอบครัวเป็นเด็กออทิสติก และต้องการพัฒนาความสามารถทั้ง IQ และ EQ วันนี้เรามีวิธีการที่ถูกต้องจากครูฝึกผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้จากมูลนิธิออทิสติกไทย