'ร้านคนจับปลา' จากชาวประมงส่งตรงถึงบริโภค

12:36 1 ธันวาคม 2561 1,257
ช่วงนี้มาติดตาม SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง

 

 

วันนี้ SOS (Save Our Seas)นำเสนอเรื่องราวของชาวประมงพื้นบ้านที่รวมตัวกันเป็นร้านขายอาหารทะเลที่มีเป้าหมายที่อยากให้คนในภูมิภาคอื่นได้รับประทานอาหารทะเลที่สดใหม่ เหมือนลงไปจับเอง ในตอน ร้านคนจับปลา จากชาวประมงส่งตรงถึงบริโภค