เฮ!ยูเนสโกขึ้นทะเบียน"โขนไทย"เป็นมรดกโลก

20:20 29 พฤศจิกายน 2561 2,599
คนไทยเฮ!ยูเนสโกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ "โขนไทย" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

วันนี้(29พ.ย.61)ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ในการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ล่าสุดมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้ โขนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และให้มีผลคุ้มครองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป